Варна влезе в международен проект за насърчаване на иновациите

Варна влезе в международен проект за насърчаване на иновациите

Варненската бизнес и академична общност, и неправителствен сектор, ще имат възможност да се включат в международен проект за насърчаване на иновациите, заедно с още четири европейски държави. Те ще работят директно с представители на различни организации в частния и публичния сектор от тези страни, като използват програми и инструменти на Европейския съюз. Проектът BOOST ще даде дългосрочна възможност на варненската екосистема и Североизточния регион за достъп до европейско финансиране от близо 1 млн. евро. Потенциалните участници в международния проект ще бъдат включени в семинари, обучения, събития и иновационни кампове, на които ще се зададат конкретни мерки и стъпки за постигане на бизнес целите им.

Международният проект BOOST е рамка за сътрудничество, предоставяща подкрепа за насърчаване на иновациите предимно между регионалните партньор на проекта. Създателите и основни партньори в него са шест организации от пет различни региона на пет държави. България и Североизточният регион са представени от една от водещите организация в развитието на варненската екосистема - Български Бизнес Форуми. Румъния участва с две партньорски организации - най-активният и голям дигитален клъстър в област Клуж-Напока - Transilvania IT Cluster и Северозападната Агенцията за регионално развитие. Естония, която е водещият пионер в областта на иновациите и цифровите технологии, участва в BOOST с Tartu Science park, област Тарту. Дания е представлявана от Община Вайле Комуне, а Испания - от най-големия клъстър в Каталуния - Cluster de Digital Catalunya.  Страните с по-развито ниво на иновации, като Естония, Дания и Испания, ще помагат на общините, клъстърите, научните общност, местния бизнес и стартъпите да вдигнат нивата си на интегриране на иновациите в практиката.

За да постигне визията си, проектът BOOST ще действа като катализатор за сътрудничество между по-слабо иновативните и по-силните новаторски европейски региони. По проекта ще бъдат картографирани и анализирани регионите за нивото им в областта на иновациите. Целта е да се набележат проблемите във всеки регион и конкретни стъпки за преодоляването им.

Визията на BOOST е участниците в създаването на иновации в Европа да имат приобщаващ, структуриран модел за улесняване на сътрудничеството между тях, който да увеличи максимално стойността на иновациите за обществото и да намали различията в нивата на иновации между европейските региони.

Ще бъде проектирана съвместно 5-годишна програма от дейности, които насърчават  сътрудничество с цел иновации с ясни механизми за публично и частно финансиране. Ще се отвори диалог и насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни – университети, индустрия, държавни и общински власти и обществени организации от регионалните екосистеми на партньорите по проекта.

Български Бизнес Форуми, които са сред основателите на проекта, ще представят пред регионални клъстъри, организации, агенции и други представители на частния и публичния сектор, възможностите за взаимодействие с организации от Румъния, Естония, Дания и Испания, целящи да намалят иновационните различния в тези региони.

Предстои да бъде планирано и проведено първото главно събитие по проекта за включване и приобщаване на представители на бизнеса, академичната област и неправителствения сектор. На него ще бъдат поканени представители на варненската екосистема, в това число клъстери, професионални асоциации, центрове за цифрови иновации, представители на агенции за регионално развитие и иновации, бизнес инкубатори, хъбове, коуъркинг пространства, бизнес акселератори за подпомагане на стартиращи фирми, организации за иновации и трансфер на технологии, включително научни и технологични паркове, бизнес ангели и компании за рискови инвестиции.

Основните бенефициенти на проекта BOOST ще бъдат представители на индустрията, включително малки и средни предприятия, академични и изследователски институции, организации от публичния сектор и граждански организации.

Всеки, който желае да участва, може да се свърже с екипа на BOOST на сайта на проекта www.boost-project.eu, както и на Фейсбук страницата и Линкдин страницата.

Latest Posts

15 February 2023

15 February 2023

10 February 2023

How to turn Europe into a powerhouse for StartUps? 10 May 2021

How to turn Europe into a powerhouse for StartUps?

Challenging EU institutions and Member States. Where do we want to see Europe in the area of startups in five years?

Varna was part of the international online event Global StartupCities Summit 2020 04 December 2020

Varna was part of the international online event Global StartupCities Summit 2020

Representatives of Varna took part in the international event between November 24th and 25th.

Mimirium Varna Limitless 18 February 2020

Mimirium Varna Limitless

One of the main pains for disabled people is the public infrastructure. It is difficult to access specific areas and buildings, because of the lack of well thought out infrastructure.

The Emerging Startup Ecosystem of Varna 31 October 2019

The Emerging Startup Ecosystem of Varna

In the past 5 years, Varna has become one of the digital hubs and innovation centers in Southeastern Europe and the reasons behind that are several:

Process digitization: How to increase your business success with JobRouter® 24 September 2019

Process digitization: How to increase your business success with JobRouter®

Why attend Innowave Summit 2019? 13 September 2019

Why attend Innowave Summit 2019?

9 profit-making ideas for StartUps 
with low budget
27 August 2019

9 profit-making ideas for StartUps with low budget

The psychology of life of the modern creative genius Shed Simove 22 August 2019

The psychology of life of the modern creative genius Shed Simove

How to build successful business relationships? 19 August 2019

How to build successful business relationships?

Why invest in digitalization of private business and public sectors? 22 July 2019

Why invest in digitalization of private business and public sectors?

10 tips for successful networking 16 July 2019

10 tips for successful networking

Why attend business events? 16 July 2019

Why attend business events?