Варна влезе в международен проект за насърчаване на иновациите

Варна влезе в международен проект за насърчаване на иновациите

Варненската бизнес и академична общност, и неправителствен сектор, ще имат възможност да се включат в международен проект за насърчаване на иновациите, заедно с още четири европейски държави. Те ще работят директно с представители на различни организации в частния и публичния сектор от тези страни, като използват програми и инструменти на Европейския съюз. Проектът BOOST ще даде дългосрочна възможност на варненската екосистема и Североизточния регион за достъп до европейско финансиране от близо 1 млн. евро. Потенциалните участници в международния проект ще бъдат включени в семинари, обучения, събития и иновационни кампове, на които ще се зададат конкретни мерки и стъпки за постигане на бизнес целите им.

Международният проект BOOST е рамка за сътрудничество, предоставяща подкрепа за насърчаване на иновациите предимно между регионалните партньор на проекта. Създателите и основни партньори в него са шест организации от пет различни региона на пет държави. България и Североизточният регион са представени от една от водещите организация в развитието на варненската екосистема - Български Бизнес Форуми. Румъния участва с две партньорски организации - най-активният и голям дигитален клъстър в област Клуж-Напока - Transilvania IT Cluster и Северозападната Агенцията за регионално развитие. Естония, която е водещият пионер в областта на иновациите и цифровите технологии, участва в BOOST с Tartu Science park, област Тарту. Дания е представлявана от Община Вайле Комуне, а Испания - от най-големия клъстър в Каталуния - Cluster de Digital Catalunya.  Страните с по-развито ниво на иновации, като Естония, Дания и Испания, ще помагат на общините, клъстърите, научните общност, местния бизнес и стартъпите да вдигнат нивата си на интегриране на иновациите в практиката.

За да постигне визията си, проектът BOOST ще действа като катализатор за сътрудничество между по-слабо иновативните и по-силните новаторски европейски региони. По проекта ще бъдат картографирани и анализирани регионите за нивото им в областта на иновациите. Целта е да се набележат проблемите във всеки регион и конкретни стъпки за преодоляването им.

Визията на BOOST е участниците в създаването на иновации в Европа да имат приобщаващ, структуриран модел за улесняване на сътрудничеството между тях, който да увеличи максимално стойността на иновациите за обществото и да намали различията в нивата на иновации между европейските региони.

Ще бъде проектирана съвместно 5-годишна програма от дейности, които насърчават  сътрудничество с цел иновации с ясни механизми за публично и частно финансиране. Ще се отвори диалог и насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни – университети, индустрия, държавни и общински власти и обществени организации от регионалните екосистеми на партньорите по проекта.

Български Бизнес Форуми, които са сред основателите на проекта, ще представят пред регионални клъстъри, организации, агенции и други представители на частния и публичния сектор, възможностите за взаимодействие с организации от Румъния, Естония, Дания и Испания, целящи да намалят иновационните различния в тези региони.

Предстои да бъде планирано и проведено първото главно събитие по проекта за включване и приобщаване на представители на бизнеса, академичната област и неправителствения сектор. На него ще бъдат поканени представители на варненската екосистема, в това число клъстери, професионални асоциации, центрове за цифрови иновации, представители на агенции за регионално развитие и иновации, бизнес инкубатори, хъбове, коуъркинг пространства, бизнес акселератори за подпомагане на стартиращи фирми, организации за иновации и трансфер на технологии, включително научни и технологични паркове, бизнес ангели и компании за рискови инвестиции.

Основните бенефициенти на проекта BOOST ще бъдат представители на индустрията, включително малки и средни предприятия, академични и изследователски институции, организации от публичния сектор и граждански организации.

Всеки, който желае да участва, може да се свърже с екипа на BOOST на сайта на проекта www.boost-project.eu, както и на Фейсбук страницата и Линкдин страницата.